Arte funerario

Hilerriko lanak

arte-funebre-2

Realizamos todo tipo de trabajos nuevos a la medida del cliente. Tanto trabajos en piedra con cualquier tipo de talla, como trabajos en granito con grabaciones, dibujos en micropunto o incrustaciones cerámicas. También restauramos, limpiamos y nivelamos trabajos antiguos.


Bezeroaren neurrira egindako edozein motatako lan berriak egiten ditugu. Bai harrian egindako lanak bai beste motatako materialetan egiten ditugu lanak, hala nola , granitoan egindako lanak, mikro-puntuz egindako marrazkiak,... Baita lehengo lanak zaharberritu ere.

Lápidas - Hilarriak

Fabricamos y colocamos todo tipo de lápidas. Grabadas, con letras de acero o de bronce. Con cualquier tipo de jarrón de granito, de acero o de bronce. Con cualquier tipo de cruz grabada, de acero o de bronce. Hacemos cualquier dibujo grabado, incrustaciones cerámicas etc. Todo al gusto del cliente.

Edozein motatako hilarriak egin eta kokatzen ditugu.  Letrak grabatuak, altzairuzkoak edo brontzezkoak izan daitezke. Loreontziak ere edozein motatakoak eta edozein materialetakoak izan daitezke. Edozein motatako gurutze grabatua, altzairuzkoa edo brontzezkoa izan dezake. Dena bezeroaren esanetara.

Frentes y Cruces - Aurrealde eta Gurutzeak

Fabricamos todo tipo de frentes a medida del cliente , tanto de piedra como de granito, como de las dos combinadas.

Edozein motatako aurrealdeak egiten ditugu. Bezeroaren neurrira; bai harriz, granitoz edo biak kombinatuz egindakoak.

Estelas - Estelak

Tumbas - Hilobiak

Fabricamos y colocamos todo tipo de tumbas a la medida y gustos del cliente. De cualquier tipo de piedra o granito.

Edozein motatako hilobiak egin eta kokatzen ditugu, bezeroraren neurri eta nahietara egokitutak. Edozein motatako harri edo granitoz eginak.